U vedomujúc si humánny odkaz Dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúcich z ich osvedčených tradícií, nadstraníckosti, demokracie, rasovej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a pohromami.           

 

Preambula stanov

Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

Anketa

Páči sa Vám náš Web?

Áno (38)
78%

Nie (9)
18%

Nič ma neoslovilo (2)
4%

Celkový počet hlasov: 49

Novinky

Výpravu do hôr pre Máj

23.04.2010 18:00
      Ako každy, tak aj tento rok, DHZ Borová organizuje v našej obci v spolupráci so starostom obce Mgr. Floriánom Mišíkom "Stavanie Mája". Týmto by som Vás, všetkých členov DHZ Borová, rád popzval na Výpravu do hôr pre Máj, ktorá sa uskutoční...

Fašiangový pochod

30.01.2010 10:00
  Dňa 30.01.2010 sa v našej dedine uskutočnil nultý ročník fašiangoveho pochodu. Pod Vierkynou taktoukou mal nultý ročník obrovský úspech a nečakane veľkú účast.     Veľmi aktývne sa do tohto pochodu zapojili mladí členovia DHZ Borová, ktorí...

Získanie požiarneho vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25

22.01.2010 09:51
  Členovia OHZ Borová  získali 21.12.2009 od Ministerstva spravodlivosti vyradé požiarne vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25 z Nápravného ústavu Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa po zrepasovaní aktívne zapojí do činnosti OHZ Borová. O získanie tejto cisterny sa hlavne podlielal p....

Webová prezentácia bola spustená

18.01.2010 18:11
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Táto stránka bola založená za účelom zviditeľnenia DHZ Borová a tým aj celého dobrovolného požiarneho zboru. Na tejto stránke nájdu záujemcovia o túto tematiku základné informácie o činnosti a histórii DHZ Borová, informácie o plánovaných aktivitách...